Döllenmiş embriyo, uterin astar dışındaki herhangi bir dokuya implante edilen gebelik Ektopiklerin% 95’i tüpte,% 1.5 abdominal,% 0.5 yumurtalık ve% 0.03 servikste oluşu.

Tüp bebekte dış gebelik ve risk faktörleri

Önceki ektopik gebelik, başka bir tuba gebeliği için önemli bir risk faktörüdür Tüp bebek öyküsü ve 1 veya daha fazla ektopik gebelik öyküsü olan birçok kadın için IVF bebek sahibi olmak için en iyi seçenek olacaktır. IVF gebeliklerinde, başka bir ektopik riski önemli ölçüde azalır.

Pelvik inflamatuvar hastalık, PID

Daha önce bilinen PID’si olan kadınlarda ektopik gebelik oranı, daha önce PID öyküsü olmayan kadınlardan yaklaşık 10 kat daha fazladır. Hamile kalmaya çalışan bir veya daha fazla sayıda PID’si olan 745 kadının yayınlanmış bir çalışması,% 16’sının tıkanmış tüplerden infertil olduğunu gösterdi. Hamile kalanlar için% 6.4’ünde ektopik vardı. Pelvik inflamatuar hastalık genellikle serviksten rahim ve tüplere kadar gonore veya klamidya invazyonundan kaynaklanır.

Bu dokulardaki enfeksiyon yoğun bir inflamatuvar yanıta neden olur. Bakteri, beyaz kan hücreleri ve diğer sıvılar (pus) vücuda enfeksiyonla savaştığı için tüpleri doldurur. Sonunda vücut kazanır ve bakteriler yok edilir. Bununla birlikte, iyileşme sürecinde tüplerin hassas iç astarları kalıcı olarak yaralanır. Tüpün yumurtalıklar tarafından sonlanması kısmen veya tamamen tıkanabilir ve yara dokusu tüplerin ve yumurtalıkların dış kısmında sıklıkla oluşur. Bu faktörlerin tümü, yumurtalık veya tüp işlevini ve gelecekte başarılı gebelik şansını etkileyebilir. Pelvik inflamatuvar hastalık erken ve agresif bir şekilde IV antibiyotiklerle tedavi edilirse, tüpün hasarı en aza indirilebilir ve doğurganlık korunabilir.

Ektopik gebelikler için diğer risk faktörleri

Laparoskopik olmayan tubal ligasyon sonrasında gebeliklerin yaklaşık% 12’si ektopiktir Laparoskopik tubal koagülasyondan sonra gebeliklerin yaklaşık% 50’si ektopiktir

  • Önceki tubal cerrahi
  • Yumurtlama indüksiyonu veya yumurtalık stimülasyonu
  • Tüp bebek – İn vitro fertilizasyon

İVF gebeliklerinin yaklaşık% 2’si ektopiktir Tromboz hasarı veya önceki ektopik gebelik öyküsü olan kadınlarda daha yüksektir Ektopik gebelik, birinci trimesterde maternal morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir ve in vitro fertilizasyon ve embriyo transferi (IVF-ET) ile insidans dramatik bir şekilde artmaktadır. Bir EP’nin canlı bir intrauterin gebelikle (IUP) birlikte bulunması, yardımcı konsept sırasında hastaların yaklaşık% 1’ini etkileyen heterotopik gebelik (HP) olarak bilinir. EP / HP, önemli morbiditeye ve ara sıra mortaliteye neden olabilir ve özellikle doğurganlık tedavisi sırasında tanı ve tedavi edici zorlukları temsil edebilir. IVF-ET tekniklerine ve infertilitenin nedenine ilişkin birçok risk faktörü belgelenmiştir. Transvajinal ultrason (TVS) ve serum insan koryonik gonadotropin (hCG) kombinasyonu, konservatif tedaviye izin veren erken EP / HP tanısı ile en güvenilir tanı yöntemidir. Bu derlemede, IVF-ET sırasında EP / HP’nin risk faktörleri, tanısal yöntemleri ve tedavi yaklaşımları ve sonraki fertilite tedavisi üzerindeki etkisi açıklanmaktadır.

Yorum Yap

Op. Dr. Alper Şişmanoğlu
WhatsApp İle Gönder