Tüp Bebek Tedavisinde Embriyo Dondurma İşlemi

Erkek ve kadının üreme hücrelerinin vücuttan alınıp birleştirilmesi ve elde edilen sağlıklı embriyoların anne adayının rahmine yerleştirilmesi işlemine tüp bebek tedavisi adı verilmektedir. Uzun yıllar doğal yollarla bebek sahibi olamayan, aşılama ve yumurtlama tedavileri uygulandığı halde gebelik elde edilemeyen çiftler için tüp bebek tedavisi büyük bir umut kaynağıdır. Zira yumurta rezervi düşük olan, rahim ağzı ve içinde anomaliler olan, tüpleri tıkalı olan kadınlar, sperm kalitesi ve sayısı gebelik için yeterli olmayan erkekler tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olabilmektedirler.

Günümüz tıp teknolojisi ve kısırlık tedavisinde gelinen nokta düşünüldüğünde en başarılı tedavinin tüp bebek yöntemi olduğunu söylemek mümkündür. Tüp bebek tedavisinde anneden elde edilen yumurta ve babadan elde edilen spermler yıkanır, ayıklanır ve bazı ilaçlarla laboratuarda beslenir, geliştirilir. Ardından en spermlerin kaliteli, düzgün yapılı, hareketli, olgun ve gebeliğe en uygun olanlar seçilir. Seçilen kaliteli spermler anne adayının yumurtasının olduğu yere yerleştirilir ve tıpkı doğal yolla gebelikte olduğu gibi spermin yumurtayı döllemesi beklenir. Döllenme sonucunda birkaç tane sağlıklı embriyo elde edilebilir. Özellikle çoğul gebelikleri önleyebilmek adına genelde tek bir embriyo anne rahmine yerleştirilse de, bazı özel durumlarda iki tane embriyo da nakledilebilmektedir.

Tüp bebek tedavisinde neden 2’den fazla embriyonun nakli uygun görülmez?

Tüp bebek tedavisinde bir taneden fazla embriyonun anne adayının rahmine yerleştirilmesi büyük bir ihtimalle çoğul gebeliğin meydana geleceğinin işaretidir. Tüp bebek tedavisinin uygulanmaya başlandığı dönemde ve hatta son 10 yıla kadar tedavinin başarı oranının artırmak adına 3-4 embriyo bile nakledilmekteydi. Ancak ikiz, üçüz, dördüz gebeliklerde hamilelik döneminde sağlık sorunları yaşanması, bebeklerin iyi gelişememesi, biri ya da bir kaçının sağlıksız olması, hatta kaybedilmesi embriyo transferine bir kota getirmeyi zorunlu kılmıştır. Zira bir anne adayının karnında bir tane bebek taşıması ile 3 tane bebek taşıması arasında çok büyük bir fark vardır.

Anne ve bebek sağlığının tehlikeye girmemesi, anne karnındaki bebeğin gerektiği ölçüde beslenip büyüyebilmesi için bir seferde tek embriyo ya da en fazla iki embriyo transferi uygun görülmektedir. İşte bu sebeple de tüp bebek tedavisinin başında döllenme işlemi gerçekleştirildiğinde birden fazla sağlıklı embriyo elde edildiyse, ileriki dönemlerde, bir sonraki tüp bebek tedavisinde kullanmak adına embriyolar dondurulup saklanabilmektedir.

Tüp bebek tedavisinde embriyolar neden ve nasıl dondurulur?

Tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyoların bir ya da iki tanesi anne adayının rahmine yerleştirildikten sonra, geride sağlıklı ve gebelik için uygun embriyo kaldıysa onları bir sonraki gebelik planı veya tüp bebek denemesi için saklamak en iyisidir. Zira zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe ya da ilaç kullanıldığı sürece üreme hücreleri azalmakta ve üreme fonksiyonları yavaşlamaktadır. İlk tüp bebek uygulamasında elde edilen embriyolardan 1-2 tanesi kullanılır, geri kalan sağlıklı embriyolar koruyucu bir sıvı ile karıştırılır, cam ampullerde, sıvı nitrojen içinde -196 derecede dondurularak saklanır.

Türkiye’deki yasaların izin verdiği şekilde 5 yıl saklanabilen embriyolar, eğer kadın ve erkek her ikisi de isterse 5 yılın sonunda onların imzaları karşılığında daha fazla da saklanabilmektedir. Embriyolar kullanılmak istendiğinde ise sıvı nitrojen içinden çıkarılır ve oda sıcaklığında çözünürler. Çözündükleri gün sağlıklı embriyolar direkt olarak anne adayının rahmine yerleştirilebilirler. Tüp bebek tedavisinin ilk denemede gebelik elde edilememe ya da bebeği anne karnındayken kaybetme riski olduğundan, bir sonraki tüp bebek denemesinde yeniden ilaç kullanmaya, tıbbi işlemlere gerek kalmadan hazır embriyoların nakledilmesi işi çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte yumurtaların fazla uyarılması sonucunda oluşan polikistik over sendromu hastaları için de embriyo dondurma işlemi çok avantajlıdır. Zira bu sayede yumurtalıklar bir kez uyarılır, çok sayıda embriyo elde edilir ve yeniden yumurtaların uyarılması gerekmez.

Yorum Yap

Op. Dr. Alper Şişmanoğlu
WhatsApp İle Gönder