Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Arttıran Yöntemler

Tüp Bebekte Başarı Oranı Nedir?

Tüp bebek tedavisinde başarı oranı, yaş faktörüne göre değişmektedir.
• 30 yaşın altı %60
• 35 yaş civarı %40
• 40’lı yaşlarda ise %15

Fakat bu başarı oranları tüp bebek tedavisini sadece bir defa deneyenler için geçerlidir. Tüp bebek tedavisini 4 kez yaptıranlarda bu oran %90 üzerine çıkmaktadır.

Histeroskopi ve histeroskopik endometrial hasarlama:

Rahim içini kamera vasıtasıyla inceleyerek ve rahim içinde olası bir problem saptandığı takdirde bu problemi anında tedavi edebilme ve çözümleme yönünde yardımcı olan yöntem, histeroskopi olarak adlandırılmaktadır. Başarısız tüp bebek denemeleri ardından yapılan histeroskopi ile rahim dokusuna rahim içi dokusunu yani endometriumu uyarmak için az miktarda hasar verilerek daha sonraki ay yapılacak olan embriyo transferinin başarılı neticelenmesi sağlanmaktadır. Histeroskopi çoğunlukla zarar vermeyen ve ağrı oluşturmayan bir yöntemdir. Ayrıca histeroskop işlemi genel anestezi yapılmasını gerektirmeyen bir yöntemdir.

Embriyoscope:

Tedavi esnasında elde edilen embriyolar, rahmi taklit etme amaçlı üretilen inkübatör adı verilen cihazların içerisinde büyütülür. Embriyo gelişimini izlemek ve gebelik oluşumu başarısını yükseltecek olan embriyoyu tercih etmek için her gün sabah saatlerinde ya da nadiren günde birkaç kez embriyolar bu inkübatörden alınır ve dış ortama çıkarılarak mikroskop altında değerlendirilir. Bu işlemler laboratuar koşullarında gerçekleştiriir. Ancak bu işlemin nadiren görülen riskleri mevcuttur. Bu riskler: Embriyolar, dış ortamda yapılan kontrolleri esnasında zarar görebilir ve gelişimi etkilenebilir. Son yıllarda geliştirilen embryoscope (embriyoskop) cihazı ile embriyolar inkübatörlerde büyütebiliyor. Böylelikle embriyolar 24 saat gözlem altında tutabiliyor.

Asisted Hatching (AHA)

Embriyonun etrafındaki koruyucu zar, embriyonun 5-6. gün gelişim sürecinde dışarıya doğru tomurcuklanarak yırtılır ve endometrium dokusuna yerleşir. Embriyo transferi işlemi öncesi embriyonun implantasyonunu kolaylaştırmak adına embriyo etrafındaki zar inceltilir ya da açılır. Yapılan bu işlem assisted hatchıng olarak adlandırılır. Kısacası AHA yani asisted hatching, embriyonun rahim duvarına tutunmasını kolaylaştırmasını sağlayan bir işlemdir. Embriyoya yapılan asisted hatching (AHA) işlemi ile kalınlaşmış ya da sertleşmiş olan embriyo çevresindeki zardan embriyonun kurtulabilmesi sağlanır. Bu işlem embriyo transferi öncesinde transfer edilecek olan embriyolara yapılır. Kimlere uygulanır?

• Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı söz konusu olanlara

• 35 yaş üzerinde ve FSH düzeyi yüksek olan kadınlara

• Etrafındaki koruyucu zar kalın olan embriyolara
Endometrial ko-kültür (Rahim içi doku kültürü)

Rahimden alınan hücreleri laboratuar koşullarında yaşatarak, gelişen embriyoların bu hücrelerden oluşan kültür ortamlarında yaşamasını sağlayan işlem endometrial ko-kültür (rahim içi doku kültürü) olarak adlandırılmaktadır. Bu yönteme yapay rahim adı da verilmektedir. Endometrial ko-kültür yönteminde adet döngüsünün 21. günü endometriumdan bir kanül vasıtasıyla doku örneği alınır. Alınan bu doku örneği dondurularak stoklanır ya da hemen kullanmak için kültüre edilir.

Blastokist kültürü

Embriyolar yumurta toplama işleminden 5-6 gün sonra blastokist evresine gelmektedir. Blastokist kültürü; embriyonun transfer işlemi öncesi, ömrünün uzatılmasını sağlayan bir yöntemdir. Blastokist kültürü yöntemi sayesinde embriyo daha net incelenir ve olumsuzluklar giderilir.

Salfenjektomi

Salpinjektomi; bir veya her iki fallop borularının çıkarılma işleminden oluşan cerrahi bir girişimdir. Bu cerrahi girişim; dış gebeliklerde, kronik boru iltihabı, fallop borularının içinin sıvı ile dolarak kistleşmesi vakalarında veya dölyatağı borusunu etkileyen hastalıkların tedavisi için uygulanan bir yöntemdir. Laparoskopi yöntemi ile yapılan salpinjektomi işlemi günübirlik bir cerrahi girişimdir ve yatış gerektirmemektedir.

Preimplantasyon Genetik Tanı

Preimplantasyon genetik tanı (pgd) kistik fibrozis, talesemi veya dengeli yapısal translokasyon riski saptanan çiftlere uygulanan bir yöntemdir. Preimplantasyon genetik tarama (PGS) işlemi embriyoların uterusa yerleştirilmesi öncesinde kromozomların anöploidi açısından değerlendirilmesidir. Anöploidi , kromozom sayısının normalinden daha fazla veya daha az sayıda olması, sıklıkla karşılaşılan kromozom anomalilerindendir. PGS yöntemi ile anomali gözlenmeyen embriyolar tespit edilebilir ve kaliteli embriyolar transfer edilerek sağlıklı bir bebeğe sahibi olunabilir.

Gebelik aşısı:

Pek çok çift tüp bebek tedavisi ardından gebelik oluşmadığı ya da gebeliğin düşükle sonlandığı durumlarda üzüntü ve stres yaşar. Kaliteli embriyo transferi ile her zaman gebelik oluşamayabilir. Rahime yapışması öncesinde embriyonun gelişiminin duraksaması, embriyo ile ilgili genetik sorunlar, embriyo kalitesinin düşük olması, endometrium ya da immünolojik etkenler gebeliğin oluşmamasına neden olabiliyor.

Gebelik aşısı, kaliteli embriyo seçilmesine rağmen gebelik oluşmayan ve tedavi sırasında rahim içi zarı kalınlığının yeteri kadar arttırılmadığı vakalarda kullanılmaktadır. Gebelik aşısının hedefi; rahim içi zarını uyararak embriyonun daha iyi tutunmasını sağlamaktır. Gebelik aşısı uygulanması öncesi; rahim içi zarında olası anormallik durumu incelenir. Sonrasında yumurtaların toplandığı gün kandaki beyaz kan hücreleri ayrıştırılır ve bu hücreler zel hormon ve moleküller eklenen kültür ortamında çoğaltılır. Bu işlem 48 saat sürer. 48 saat sonunda embriyo transferi yapılacağı gün ya da 1 önceki gün; embriyonun rahme tutunma olasılığını artırması için gebelik aşısı enjekte edilir.

Doğal siklüs ve mini IVF

Doğal siklusta tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi uygulanabilmesi ve kaliteli bir yumurta elde edilebilmesi için yumurtanın belirli bir olgunluk seviyesine gelmesi ve çatlamamış olması gerekmektedir. Doğal siklus ile yapılan tüp bebek tedavileri; yalnız kötü yumurtalık rezervi olan ve standart tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlara yanıt alınamayan hastalarda alternatif olarak kullanılır.

Mini IVF tedavisinde hedef, mümkün olduğunca az miktarda kimyasal madde kullanılarak ICSI-mikroenjeksiyon yapılmasıdır. Bu işlem özellikle over rezervi az ve 40 yaş üstü hastalar için uygun olan alternatif bir yöntemdir.

Tüp bebek tedavisinde başarısızlık:

Tüp bebek tedavisinde başarısızlık karşılaşılabilen bir problemdir. Tüp bebek tedavisinde başarılı netice almayı etkileyen pek çok neden bulunmaktadır. Tüp bebek tedavisinde başarısızlık nedenleri;

• Embriyonun genetik yapısındaki bozukluk

• Yumurta geliştirici ilaçlarının düzenli kullanılmaması

• Embriyonun geliştiği kültür ortamının yetersizliği

• Embriyo zarı kalınlığı

• Rahim ile ilgili doğumsal bozukluklar

• Rahimde miyom oluşumu

• Pıhtılaşma

• Enfeksiyondan kaynaklı yapışıklıklar

• Çikolata kisti

• Tüplerde görülen enfeksiyon hastalıkları

• Karın içi operasyonlarından dolayı tüplerin tıkanması tüp bebek tedavisinde başarısızlık nedenleridir.

Başarısız tüp bebek tedavisi ardından bütün faktörler detaylı olarak incelenerek, sorun saptanmalı ve buna göre tedavi planlanmalıdır. Sorunu saptamak adına ihtiyaç duyulan testler şunlardır;

• Ultrasonografi

• HSG

• Histeroskopi

• Preimplantasyon başarısız tüp bebek tedavisinin faktörlerini inceleme haricinde tedavi edici işleve de sahiptir.