Gebelikte Cinsel İlişki

 

Bir kadının yaşamı boyunca belki de fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan en hassas olduğu dönem gebelik dönemidir. Bu süre içinde yaşanan ya da yaşanamayan her şey kadın için ekstra önem taşıyabilir. Zira kadın; eşi ve kendisi için çok değerli olan bebeği taşımakta, ona en iyi şekilde bakmak durumunda, ancak aynı zamanda kendisinde oluşan fiziksel ve ruhsal değişimlere de alışmak, bunlarla yaşamak zorundadır. Bu bağlamda kadının kendisini maksimum düzeyde iyi hissedebileceği bir ortam ve yaşam standardı sağlanması çok önemlidir.

Özellikle de bu hassas dönemde anne ve baba adayının ararsındaki duygusal ilişki güçlü olmalı, cinsel anlamda eşler birbirinden kopmamalıdırlar. Ancak pek çok çift gebelik döneminde cinsel ilişkiye girmenin bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceği, düşük gebeliklere yol açabileceği konusunda endişe taşımaktadır. Bu tür korkulardan dolayı cinsellikten uzak duran çiftler arasında da gebelik öncesinde var olan yakınlık zarar görebilir. Cinselliğin olmadığı, yaşanamadığı dönem içinde de anne, baba adayları birbirinden uzaklaşabilir, hatta kadın çok gergin olduğu için bu durum bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Bu bağlamda gebelikte cinsel ilişki konusunda doktordan danışmanlık hizmeti almak ve gebeliğe zarar verebilecek pozisyonlardan kaçınarak cinselliği yaşamak doğru olacaktır.

Gebelikte cinsel ilişki hem anne ve baba adayları hem de bebek için önemlidir

9 aylık uzun bir süreç olan gebelik dönemi boyunca cinselliği yaşayamamak ya da sürekli korkularla eşine yaklaşmak eşler arasındaki duygusal yakınlığı da bozabilmektedir. Zira cinsel çekimin ve doyumun olmadığı çiftlerde duygusallık da zarar görmektedir. Uzun süre cinsel ilişki yaşayamayan çiftler, birbirinden uzaklaşır, birbirine karşı anlayış ve toleransını kaybederler.

İşte bu tür sorunlar da anne adayının taşıdığı bebek için çok olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Zira anne adayının yaşadığı her türlü stres, sıkıntı, üzüntü direkt olarak bebeğe yansımakta ve onun gelişimine zarar vermektedir. Bununla birlikte cinsel ilişki sırasında anne adayının vücudu seratonin hormonu salgılamakta ve bu hormon da bebeğin gelişimini olumlu etkilemektedir. Ayrıca seratonin hormonunun etkisiyle eşlerin birbirine daha çok yaklaştığı, yakınlaştığı bu olumlu duygusallığın da bebeğin gelişimini desteklediği bilinmektedir.

Gebelikte cinsel ilişki esnasında baba adayının dikkat etmesi gereken hususlar vardır

Gebelikte döneminde doktor aksini söylemediği sürece cinsellik yaşanmasında her hangi bir sakınca yoktur, hatta bu dönemde yaşanan cinsellik hem eşler arasındaki duygusal bağı güçlendirir hem de bebeğin gelişimini destekler. Ancak gebelikte cinsel ilişki esnasında özen gösterilmesi gereken durumlar vardır. Örneğin anne adayının fiziksel ve ruhsal olarak incinmemesi için baba adayının mutlaka hassas davranması gerekir. Bununla birlikte gebelikte cinsel ilişkide baba adayı ani hareketlerden kaçınmalı ve daha yumuşak hareket etmelidir. Ayrıca anne karnındaki bebeğe baskı uygulamayacak pozisyonlarda cinsel ilişki yaşanmalıdır.

Gebelikte doğru pozisyonlarda 8 ay boyunca cinsel ilişki yaşanabilir

Gebelikte yaşanan düzenli cinsel ilişkinin hem eşler arasındaki fiziksel çekimi, duygusal yakınlığı koruduğu hem de bebeğin gelişimini desteklediği bilinen bir gerçektir. Gebelikte ilk aylarda ya da son aylarda cinsel ilişkiye girilmez gibi inanışların pek çoğu yanlıştır. Zira gebeliğin ilk dönemlerinde cinsel ilişkinin zararlı olması gibi bir durum söz konusu değildir.

Zaten anne adayı genellikle 4-5 haftalık gebe iken bu durumdan haberdar olmaktadır. Gebe olduğunu bilmediği için düzenli, rutin cinsel ilişkisine devam etmekte ve bir sorun da yaşanmamaktadır. Ancak anne adayının daha önceden tekrarlayan düşük yaşaması, üremeye yardımcı tedavi yöntemleriyle gebe kalabilmesi ve doktorun cinsel ilişkinin zararlı olduğunu söylemesi durumunda gebelikte cinsel ilişki sakıncalı olabilmektedir. Bununla birlikte jinekologlar genellikle gebeliğin son 4 haftası içinde cinsel ilişkiye girilmemesi gerektiği fikrinde birleşmişlerdir. Zira cinsel ilişki ile birlikte anne adayının vajinasına dökülen ve sonrasında rahim ağzına doğru ilerleyen spermler, gebeliğin son ayında zararlı olabilmektedir.

Şöyle ki; spermin içinde bulunan prostaglandin hormonu son bir ay içinde kadının rahim ağzında açılmaya, meme başının tahrik olmasına ve rahim kasılmalarına sebep olabilmektedir. Bu durumda da erken doğum gibi gebeliğin devamını olumsuz etkileyen sorunlar yaşanabilir.

Doktor gebelikte cinsel ilişkiyi önermeyebilir

Tüm koşulların beklenen yönde ilerlediği gebeliklerde cinsel ilişki pozisyonlarının anne adayını zorlamaması şartıyla gebelik süresince cinsel ilişki yaşanabilir. Ancak, cinsel ilişki esnasında, sonrasında veya ilişkiden bağımsız olarak kanama olması durumlarında ya da  cinsel ilişki sırasında kasık ve belde ağrı olması, su veya kokulu akıntı gelmesi durumlarında ilişkinin sonlandırılması ve bir daha tekrarlanmaması önerilir.

Bununla birlikte, anne adayı düşük veya erken doğum gibi riskler taşıyorsa, partnerde cinsel yolla bulaşan bir hastalık varsa, anne adayı HPV taşıyıcısı ise doktor, gebelik döneminde cinsel ilişkiye girilmesini yasaklayabilir.